INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 1. TŘÍDY K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáčci,

setkání rodičů a žáků 1. třídy proběhne ve Vaší kmenové učebně. Paní učitelka Vyhlídalová si Vás vyzvedne v 8:00 před školou (u sochy). Zákonným zástupcům žáků 1. tříd doporučujeme mít roušku.

Provoz ranní školní družiny (od 6:00 do 7:40) je zajištěn již od 1. 9. 2020. V tuto dobu musí rodiče předat osobně žáka 1. třídy paní vychovatelce v oddělení ŠD.

Od 2. 9. (v čase 7:40-8:00) budou zákonní zástupci přivádět žáky 1. třídy ke dveřím šatny, kde si žáky přebere paní učitelka.

Po skončení výuky se zákonní zástupci ohlásí zvonkem u hlavního vchodu (na uvedené konkrétní číslo ŠD – viz leták na dveřích) a čekají ve vestibulu školy (doporučujeme mít roušku).

Přihlášení k obědům ve školní jídelně můžete individuálně provést na tel. čísle 724 831 494.

ORGANIZACE 1. TÝDNE (1. 9. – 4. 9. 2020)

1. 9. 2020 – 8:00-9:00

2. 9. – 4. 9. 2020 – 8:00-10:00