INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče, milé děti,

přivítání rodičů a dětí přípravné třídy (Soviček) proběhne 1. 9. 2020 ve Vaší kmenové učebně. Paní učitelka Schablická si Vás vyzvedne v 8:00 hod. před školou (u velké dřevěné židle). Zákonným zástupcům dětí přípravné třídy doporučujeme mít roušku.

Provoz ranní školní družiny (od 6:00 do 7:40) zajištěn již od 1. 9. 2020. V tuto dobu musí rodiče předat osobně dítě PT paní vychovatelce v oddělení ŠD.

Od 2. 9. (v čase 7:40-8:00) budou zákonní zástupci přivádět děti PT ke dveřím šatny, kde si děti přebere paní učitelka.

Po skončení výuky se zákonní zástupci ohlásí zvonkem u hlavního vchodu (na uvedené konkrétní číslo ŠD – viz leták na dveřích) a vyzvednou si dítě ve třídě či oddělení ŠD. Zákonným zástupcům dětí přípravné třídy doporučujeme mít roušku.

Přihlášení k obědům ve školní jídelně můžete individuálně provést na tel. čísle 724 831 494.

ORGANIZACE 1. TÝDNE (1. 9. – 4. 9. 2020)

1. 9. 2020 – 8:00-9:00

2. 9. – 4. 9. 2020 – 8:00-10:00