Úspěch na mezinárodním festivalu Mene Tekel

Verdiktem odborné poroty získal dle letošní výsledkové listiny
1. místo v kategorii 3D kolektiv Žáků 5.A (Eliška Adamczyková,
Roman Dak, Michal Hansík, Vanessa Gletníková, Lukáš Staněk, Jan
Staněk, Zuzana Svrčinová, Ema Nováková, Martin Král, Adéla
Theuerová, Matěj Hopp, Ota Dak, Monika Hloušková, Martina Juřicová,
Robin Šulík, Julian Smolek, Sofie Marulevová, Jan Zálešák, Anna
Stejskalová, Barbora Vladimíra Šišovská) s dílem Cesta ke svobodě – papírový reliéf. Ve věkové kategorii 11 – 15 let získal 2. místo
Robert Hopjan s dílem Pád berlínské zdi. Všechny žáky umělecky
vedla vyučující Mgr. Jana Chrásková.

Ocenění žáci byli při slavnostní vernisáži dne 24. února odměněni
a jejich tvorba společně s dalšími soutěžními díly zaznamenala
velký ohlas u návštěvníků výstavního projektu.

Gratulujeme