ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 A ORGANIZACE 1. TÝDNE

Vážení rodiče, milí žáci,

zahájení školního roku proběhne dne 1. 9. 2020 od 8:00 hod. do 9:00 hod. v kmenových třídách s třídním učitelem. Žáci 2. – 9. ročníku  –  bez přítomnosti zákonných zástupců.

ORGANIZACE 1. TÝDNE (1. 9. – 4. 9. 2020)

1. 9. 2020

celá škola – 8:00-9:00

2. 9. – 4. 9. 2020

– PT a 1. ročník 8:00-10:00

– 2.-3. ročník – 8:00-10:45

– 4.-5. ročník – 8:00-11:45

– 6.-7. ročník 8:00-12:15

– 8.-9. ročník – 8:00-12:40

Časové rozvržení je nezbytné dodržet pro zachování hygienických pravidel stanovených Ministerstvem zdravotnictví zejména při přesunu do ŠJ.

Po ukončení výuky žáci:

  • odcházejí sami domů (po oznámení „lístečkem“)
  • odcházejí s paní vychovatelkou do školní družiny/školního klubu
  • rodiče si žáka vyzvednou – ohlásí se zvonkem u hlavního vchodu – na uvedené konkrétní číslo ŠD – viz leták na dveřích – a čekají ve vestibulu školy. Vyzvedávajícím osobám doporučujeme mít roušku.

Přihlášení k obědům ve školní jídelně můžete individuálně provést na tel. čísle 724 831 494.