Soutěž Vzduch pro život má nový podzimní termín!

ZŠ Šrámkova v Opavě pořádá za finanční podpory Statutárního města Opavy z programu Životní prostředí a EVVO 2020, Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Šrámkova a České obce sokolské výtvarnou, literární a fotografickou soutěž s environmentální tématikou pod názvem Vzduch pro život.

Téma soutěže je věnováno významu ovzduší pro život na Zemi a důležitosti jeho ochrany.

Soutěž je určena žákům mateřských, základních a středních škol, žákům víceletých gymnázií a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a členům ČOS.

Fotografická soutěž je určena i široké veřejnosti.

Uzávěrka příjmu prací je nyní prodloužena do 5. 11. 2020.

Slavnostní vyhodnocení a sportovní část soutěže proběhne 17. 11. 2020 ve Víceúčelové hale v Opavě.

Úkolem účastníků výtvarného oboru je pomocí libovolné plošné výtvarné techniky vyjádřit téma soutěže na formát max. A1.

Úkolem soutěžících v literárním oboru je v próze, úvaze či poezii ztvárnit dané téma.

Záštitu nad soutěží převzala 1. náměstkyně primátora statutárního města Opavy Bc. Hana Brňáková

Více informací a pravidla soutěže: https://skola-opava.cz/projekty/vzduch-pro-zivot-vytvarna-a-literarni-celostatni-soutez/