HARMONOGRAM KONZULTACÍ II. STUPNĚ OD 8.6. DO 30. 6. 2020

PŘED PRVNÍM VSTUPEM DO BUDOVY MUSÍ ŽÁK ODEVZDAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, PODEPSANÉ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM!! BEZ NĚJ NEBUDE ŽÁK DO BUDOVY VPUŠTĚN!!

Formuláře čestného prohlášení jsou ke stažení na webu školy nebo vytištěné ve škole.

Žákům II. stupně nebude z organizačních důvodů umožněno stravování v ŠJ.