ZÁPIS do ZUŠ na školní rok 2020/2021

Z Á P I S na školní rok 2020/2021 do Základní umělecké školy s.r.o., v ZŠ Šrámkova 4

Hudební obor:

  • sólový zpěv – p. uč. Žaneta Bočková DiS. 608 41 31 41
  • zobcová a příčná flétna – p. uč. BcA. Magd.Beňová 605 367 448
  • klavír – p. uč. Luca Gualco 723 541 311
  • kytara – p. uč. Pavel Zbořil 603 309 327
  • housle – p. uč. Hana Pešková Dipl. um. 605 891 701
  • violoncello – p. uč. Zdeněk Mikeška 604 347 137
  • klávesy – p. uč. Mgr. Karin Vavrošová 604 529 121