Vzduch pro život – výtvarná a literární celostátní soutěž 2020

Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace pořádá celostátní výtvarnou, literární a fotografickou soutěž.

Soutěž probíhá za finanční podpory Statutárního města Opavy z programu Životní prostředí a EVVO 2020 a za finanční podpory Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Šrámkova.

Záštitu nad soutěží převzala 1. náměstkyně primátora statutárního města Opavy Bc. Hana Brňáková.

Soutěž je určena žákům mateřských, základních a středních škol. Žákům víceletých gymnázií a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Fotografická soutěž je určena i široké veřejnosti.

Úkolem účastníků výtvarného oboru je pomocí libovolné plošné výtvarné techniky vyjádřit téma soutěže na formát max. A1.

Úkolem soutěžících v literárním oboru je v próze, úvaze či poezii ztvárnit dané téma.

Pro více informací navštivte: