Soutěžíme

V průběhu měsíce ledna se v rámci celoroční soutěže Škola se hýbe a baví uskutečnil turnaj v kopané a přehazované. Kopaná byla určena žákům PT – 3. tříd. První místo si vybojovalo družstvo ve složení – Stajskal M., Strojný J., Hanslík T. a Flaška F.
Přehazovaná byla určena žákům 4. – 6. tříd. Po vyrovnaných bojích se na prvním místě umístilo družstvo ve složení Schröterová N., Král P., Král J., Flašková N., Kramný F., Vachalík D.
Všem zúčastněným hráčům byly připsány body do celoroční soutěže. Sportu zdar!