Cena primátora města Havířova putuje do Opavy

Nejznámější mezinárodní soutěží v Moravskoslezském kraji  je dětská výtvarná soutěž v oboru kresby a grafiky s názvem  „Krásná jako kvítka…“, jejíž vrcholem je zářijová výstava nejlepších prací v KD L. Janáčka v Havířově. Od začátku její existence v roce 1990 se jí zúčastní děti z mnoha zemí světa – ČR, Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Rumunska, Německa, USA, Austrálie, Srbska a Slovinska, Argentiny, Kazachstánu, Thajska, z Finska, Švédska, Číny a Indie.

Tématem letošního ročníku bylo  Lidé a zvířata. Soutěže se zúčastnily děti ze 14 zemí světa. Záštitu nad soutěží převzal zoolog a známý popularizátor biologie Ing. Jan Andreska.

Nejvyšší ocenění v soutěži – cenu primátora města Havířova získala Jana Hopjanová ze Základní školy Šrámkova v Opavě, její spolužáci v soutěži dále získali 1. místo ve 4. kategorii – Robert Hopjan a Vanessa Vránová a Felicitas Výtisková si odnesly Čestná uznání za své grafické práce.

Mgr. Jana Chrásková – vyučující VV