Získali jsme titul Ekologická škola v Moravskoslezském kraji

Naše škola se zapojila do již třináctého ročníku soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019. Z celkového počtu 56 přihlášených škol musela hodnotící komise vybrat pouze osm nejšikovnějších, které budou oceněny – tři nejlepší v každé kategorii certifikátem a dárkovými poukazy ve výši 35.000 Kč a dalších pět referenčními listy a dárkovými poukazy ve výši 10.000 Kč. Vybrat ty nejlepší školy nebylo vůbec jednoduché, protože jich většina vykazuje v oblasti EVVO velký zájem a aktivitu. Kromě nejrůznějších environmentálních aktivit školy dokonce usilují o ekologizaci svého provozu (např. monitorují spotřebu vody a energií) a zavádějí praktická opatření jako je použití kompostérů či vermikompostérů, nádrží na zachycení dešťové vody a mnoho dalších.

Naše škola bude oceněna referenčním listem a na podporu environmentální výchovy získáme dárkový šek v hodnotě 10.000,- Kč.

J.Ch. 9. 9. 2019