Prvenství Opavy v národním kole Mladý zahrádkář 2019

Letos proběhl již 32. ročník  celostátní soutěže Mladý zahrádkář pořádané Českým zahrádkářským svazem. Soutěž je dvoukolová, výherci okresních kol postupují do národního kola. Letošního národního kola se zúčastnilo 84 žáků z celé ČR. Zahájení soutěže proběhlo v podvečer v sále Městské knihovny v Praze, kde soutěžící přivítali předseda ČZS Stanislav Kozlík a radní hl. města Prahy. Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo školství ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a Magistrát hl. města Prahy. Vlastní soutěž proběhla v prostorách Střední odborné školy Jarov. Soutěž má dvě části – vědomostní test a praktické poznávání rostli, semen a plodů.

Žákyně devátého ročníku Základní školy Šrámkova v Opavě  Jana Hopjanová si vybojovala nádherné první místo a ještě zvláštní cenu poroty za největšího odborníka v praktickém určování rostlin.

Mgr. Jana Chrásková – příprava žákyně na soutěž

OLYMPUS DIGITAL CAMERA