Voda pro všechny

Voda pro všechny – název soutěže pořádané Ministerstvem životního prostředí. Úkolem žáků bylo vytvořit co nejdokonalejší černobílou fotografii na toto téma. Soutěže se zúčastnili žáci našeho 2. stupně, nejlepší práce pak představil Martin Fryč z 9.B.

Jch. 3. 5. 2019