Ozdravný pobyt našich žáků

Ozdravný pobyt žáků ZŠ Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace

Základní škola  Šrámkova byla  úspěšná s podáním žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 252 000,- Kč na uskutečnění ozdravného pobytu žáků.

Ozdravný pobyt s názvem Příroda, naše kamarádka, nyní třetí turnus byl realizován opět v  krásném prostředí  CHKO Jeseníky v obci Malá Morávka ve dnech 23. – 27. dubna 2019. Součástí pětidenního ozdravného pobytu je environmentální výukový program, zajištěný kvalifikovanými lektory.

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ www.sfzp.cz a www.mzp.cz.