Úspěch v krajském a republikovém kole mezinárodního projektu Evropa ve škole

Evropa ve škole – název mezinárodního výtvarného a literárního projektu. Evropa ve škole představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy k evropskému myšlení. Je určen dětem a mladým lidem od 5 do 21 let ze všech typů škol (včetně mateřských a uměleckých) a je organizován nepřetržitě od roku 1953 ve 33 zemích, nejdříve pod názvem Den evropských škol, poté Evropa ve škole.

Tématem letošního ročníku byla Věda a Vědci  a vynálezci Evropy. Soutěž je dvoukolová. V krajském kole soutěže získala naše Sofie Pendzichová nádherné 3. místo za svou kresbu Alberta Einsteina, Robert Hopjan a Felicitas Výtisková získali Čestná uznání  za práci Prokop Diviš a Josef Božek. Zvlášť pak byly oceněny práce kolektivu žáků 5.B. Jana Hopjanová postoupila  s prací Marie Curie Sklodovská do republikového kola z prvního místa, kde jej zase obhájila!!!!!!!

Gratulujeme!!!!!!!!!!!!!

 J.Ch. 3. 5. 2019