Škola není jenom učení!

Již třetím rokem se skupina našich žáků devátého ročníku zapojila do mezinárodního programu DofE – celosvětově  rozšířeného vzdělávacího programu pro mladé lidi ve věku od 14  do 25 let.

Program DofE je realizován v rámci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (anglickým názvem The Duke of Edinburgh´s International Award, zkráceně DofE Award) již od roku 1956 a po celém světě je do něho zapojeno přes 8 milionů mladých lidí (v ČR dva a půl tisíce, v Moravskoslezském kraji je součástí programu ZŠ Opava, Šrámkova 4 jedinou základní školou).

Mladí lidé si sestavují vlastní program – osobní výzvu, jíž se dlouhodobě a pravidelně ve volném čase věnují. Zvolené aktivity jsou ze čtyř klíčových oblastí: z rozvoje talentu, dobrovolnictví, sportu a dobrodružné expedice. Na cestě ke splnění vlastních cílů každý člen zaznamenává dílčí pokroky a na konci pomyslné cesty je oceněn.

Letos cíle – bronzové medaile dosáhlo pět žáků 9.B.

Blahopřejeme jim a věříme, že nabyté dovednosti uplatní ve svém životě i budoucím studiu.

A. Zapletalová a E. Halfarová