Jak se dělá věda: Exkurse na VŠB – Fakulta elektrotechniky a informatiky

V rámci projektu Jak se dělá věda, který chce zvídavým žákům přiblížit různá odvětví vědecké práce, navštívili žáci naší školy ,VŠB v Ostravě. Pod vedením Ing. Zdeňka Macháčka, Ph.D. si prohlédli technický park a Fakultu elektrotechniky a informatiky. V učebně si pak mohli prakticky vyzkoušet, jak se sestrojí a naprogramuje jednoduchý robot.

Žáci byli úspěšní, roboty se jim podařilo sestrojit a zprovoznit. Uspořádali i závody svých modelů.

Těšíme se na další akci.

Eva Halfarová