Velký kamarád

Stejně jako každý rok i letos, začal Žákovský Parlament svou činnost akcí pro 1.stupeň s názvem Velký kamarád. Žáci ŽP uspořádali pro prvňáčky průvod školou, ukázali, kde najdou pana školníka, ředitelnu nebo jídelnu. Nakoukli do výuky starších spolužáků a podívali se do kabinetu Př, nebo do kuchyňky. Za doprovodu ŽP se pak vrátili do třídy.

ŽP chystá pro mladší spolužáky další návštěvy – např. ukázku první pomoci, přírodovědné bádání, jak zvládat nebezpečné situace aj.

Těšíme se.

Eva Halfarová