Jak se dělá věda

Vážení  rodiče.

V rámci rozšířené výuky přírodopisu, chceme nabídnout žákům, kteří  se chystají ke studiu na středních a vysokých školách, exkurze a besedy s názvem JAK SE DĚLÁ VĚDA.

Žáci (také i společně s rodiči) si mohou během školního roku vybrat s těchto témat:

  • ROBOTI KOLEM NÁS: exkurse do technického parku VŠB v Ostravě, robotika, kybernetika
  • PRŮZKUMNÍK PŘÍRODY: návštěva Slezského muzea, beseda s expertem na netopýry
  • VĚDA V ZÁKULISÍ: exkurze na přírodovědnou fakultu OU v Ostravě, prohlídka poslucháren, laboratoří, diskuse s vědci
  • POZNEJ SVÉ TĚLO: návštěva Slezské nemocnice v Opavě, prohlídka expozice patologických exponátů , prevence-možnost bezplatné diagnostiky znamének
  • JAK SE STÁT LÉKAŘEM: beseda s lékařkou –MNO Fifejdy, prohlídka
  • ZA TAJEMSTVÍM ARCHÍVŮ: Co se skrývá v archivech? Exkurse
  • DIVADLO ZA JEVIŠTĚM: exkurze do zákulisí divadla( Slezského divadla v Opavě nebo divadla P.Bezruče v Ostravě)
  • ANIMACE V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC V OSTRAVĚ
  • TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AKADEMIE VĚD ČR, největší tuzemský vědecký festival, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědními obory.
  • 11. ZLEPŠI SI TECHNIKU S VŠB-Ostrava, porubský kampus 9 – 14 hodin, program pro 2. stupeň ZŠ

Plán exkursí bude přizpůsoben aktuální nabídce a možnostem daných organizací.

S žáky pojedou dva lektoři, mohou se zapojit i jejich rodiče.