Stužkonoska modrá – mladí recitátoři

V rámci 61. ročníku Bezručovy Opavy se konala 19. září soutěž mladých recitátorů Stužkonoska modrá.

Soutěžící nebyli rozděleni do věkových kategorií, ale byli hodnoceni jednotně podle výběru textu, jeho zvládnutí a přednesu. Takže vedle dvanáctiletých soutěžili i studenti gymnázia.

Přes velkou konkurenci se naše dvě žákyně ze třídy 7.A  umístily velmi dobře, jedna z nich dokonce získala 2.místo.

Diplomy jim byly slavnostně předány na Večeru vítězů v Památníku Petra Bezruče za přítomnosti rodičů a hostů.

Oběma děvčatům gratulujeme a ostatní vyzýváme, aby už teď vyhledávali poezii či texty, s nimiž by se za rok mohli přidat a zúčastnit se této mladé soutěže.

A. Zapletalová