O nejlepší pohybovou skladbu – republikové finále

23. 4. 2018 pořádal ZŠ Opava Šrámkova další ročník soutěže O nejlepší pohybovou skladbu. Ve čtyřech kategoriích se v republikovém finále představilo 28 skladeb. Největší zastoupení měla severní Morava. Choreografie, které učitelé se svými žáky a studenty předvedli, měly výbornou úroveň. Střídaly se prvky gymnastiky, aerobiku, lidového i současného tance, skupiny využívaly netradiční náčiní a hala zářila krásnými kostýmy. Ve víceúčelové hale v Opavě se potkalo 360 závodníků, všichni si odnesli diplomy a pamětní účastnické medaile, vítězové v jednotlivých kategoriích pak zlaté, stříbrné a bronzové medaile a krásné poháry. Ceny na soutěž věnovalo město Opava a Ovoce do škol.

Žáci naší školy si odnesli medaile ve třech kategoriích.
V I. kategorii získaly bronzové medaile MOUCHY – skladba děvčat 2. – 4. tříd
Ve II. kategorii vybojovaly stříbro PRADLENY – skladba děvčat ze 6. A
Ve IV. kategorii žáci 1. B vybojovali zlato se skladbou O HONZOVI A BARUŠCE, o které se dělili
s děvčaty ze 6. A se skladbou LÁSKA A ZÁVIST.

Diplomy: Pradleny Mouchy

Daniela Kurečková