Galerie článků

18. 9. Protiepidemická opatření ve školách

Zdroj: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-patku-se-rozsiri-protiepidemicka-opatreni-ve-skolach-a-stravovacich-zarizenich/ Od pátku (18. 9. 2020) se rozšíří protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter Číst více

Malování na chodník

Tento týden pořádala školní družina každoroční soutěž “Malování na chodník”. Každý den vyrazilo do školního atria jedno oddělení a žáci zde malovali obrázky na téma “Léto”. Všechny výtvory se moc povedly a na konci týdne byly nejlepší odměněny.Vladislava Feilhauerová

T – mobile olympijský běh

Dnes se ZŠ Opava, Šrámkova 4 zapojila do T – mobile olympijského běhu na podporu olympijských myšlenek a České olympijské nadace, která podporuje sportovce od 6 do 18 let. Celá sportovní akce se vydařila a všichni účastníci běhu obdrželi medaile, diplomy a získali nové zážitky se svými kamarády. Vyvrcholením této Číst více

Lidice 2020 – dvě čestná uznání z nejprestižnější výtvarné soutěže u nás

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní a během své historie se stala Číst více

Roušky ve škole – aktualizace

V souvislosti s opatřeními Ministerstva zdravotnictví platí od pátku 18. 9. 2020 povinnost všech osob při pohybu v prostorách školy používat roušku nebo respirátor. Opatření se týká zaměstnanců, zákonných zástupců, žáků i dalších osob. Výjimku mají žáci prvního stupně základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je Číst více

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 U DÍTĚTE/ŽÁKA

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. Číst více