Mikulášský aerobik 

Děvčata školní družiny se každoročně zúčastňují soutěže v aerobiku, kterou pořádá školní družina při ZŠ  Vrchní. V letošním roce se soutěže zúčastnila v 1. kategorii B. Děnglová, T. Chalupová, V. Opatřilová , v 2. kategorii A. Dostálová, E. Kořínková a E. Výtisková. 

Konkurence byla velká, snaha obrovská, každá z děvčat chtěla vyhrát. Velkým úspěchem je postoupení všech starších děvčat do finále soutěže. Všem patří velký dík za skvělou reprezentaci naší školní družiny.                                                                                                                                    Dana Třeštíková