Náš pěvecký talent Olivier

Olivier Špiláček je žákem čtvrté třídy Základní školy Šrámkova. Již v první třídě prokázal, že vyniká v hudebním oboru, a to sólovém zpěvu, který se stal jeho velkým koníčkem. A že se mu věnuje naplno, dokázal již v řadě veřejných vystoupení a také v pěveckých soutěžích. Jen v letošním školním roce získal první místo v pěvecké soutěži EUROTOPIA a v březnu se zúčastnil prestižní mezinárodní pěvecké soutěže PRO BOHEMIA na Konzervatoři v Ostravě, kde již v minulých ročnících získal čestné uznání poroty. Olivierovi přejeme co nejvíce radosti ze svého talentu a držíme palce do dalších pěveckých úspěchů.