Dopravní výchova v praxi

V úterý 16. května se v Malých Hošticích konalo okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 2023 pod záštitou Statutárního města Opava, MP Opava, Besipu a ČČK Opava. Družstvo ve složení Děnglová K., Schröterová N., Matýsek D. a Staněk L. se pilně připravovalo a své znalosti si všichni odzkoušeli v praxi ze zdravovědy, testů pravidel provozu silničního provozu, jízdy na dopravním hřišti, jízdě zručnosti a orientaci v slepé mapě. Po absolvování všech stanovišť jsme navštívili skanzen, kde jsme se seznámili s místní historií.

Všichni, kteří úspěšně postoupili do tohoto kola již jednou prokázali své znalosti a dovednosti. Dnešní stanoviště byla pro všechny soutěžící náročnější a zadání byla komplikovanější. Náročné úkoly jsme zvládli a umístili jsme se na krásném 3. místě. Všem blahopřejeme😊.                      

Vladislava Feilhauerová