Miniházená

Další kolo Opavské školní ligy proběhlo 5. dubna v dopoledních hodinách v prostorech naší tělocvičny. Ve dvou kategoriích nastoupilo osm družstev. V kategorii 4. – 5. tříd muselo rozhodnout pouze více nastřílených branek a nám chybělo jen kousek štěstí a bez jediné prohry jsme obsadili krásné 2. místo ve složení Chalupa V., Kanovský D., Týn P., Hypš J., Válek M., Pohrebniak I., Müller K., Šínová N., Chovancová E. V kategorii 1. -3. tříd sbíráme sportovní zkušenosti a obsadili jsme 3. místo ve složení Trýba A., Pohrebniak D., Pryimak T., Žůrek M., Děnglová B., Kalmus D., Němcová N.

Všem gratulujeme a přejeme krásné velikonoční prázdniny. Těšíme se na 5. a 16. května, kdy proběhnou finále letošního roku 😊.                                                                     

Vladislava Feilhauerová