Projekt E-bezpečí

Vážení rodiče, na webových stránkách v sekci ŠPP-PREVENCE je k dispozici odkaz na webové stránky E-bezpečí.

Tyto stránky pomáhají rodičům, učitelům a dětem k zajištění e-bezpečí.

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na:

a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií),
b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),
c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT),
d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook),
e) hoax, spam a fake news,
f) online závislosti (netolismus, nomofobie),
g) fenomén youtubering,
f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.