Nejlepší pedagogové škol zřizovaných městem Opavou byli oceněni

Blahopřejeme panu učiteli Rostislavu Kulišanovi k ocenění.