Školení v projektu Emise na Slezském gymnáziu

Naše škola je zapojena do projektu Emise, který organizuje Slezské gymnázium v Opavě. Cílem projektu je věnovat se aktuálním problémům spojeným s kvalitou ovzduší a šířit osvětu mezi žáky a občany. Dne 13. 12.  2022 se 20 žáků naší školy z devátých a osmých tříd účastnilo projektu Emise přímo na Slezském gymnáziu v Opavě. Pro žáky zde bylo připraveno plno zajímavých pokusů a zábavného  učení v oblastech chemie a fyziky. Studenti s učiteli Slezského gymnázia také připravili přednášku, která našim žákům více přiblížila samotný projekt Emise a hlavně upozornila na problémy znečištění ovzduší vznikající špatným spalováním a světelné znečištění. 

Ekotým 14. 12. 2022