Nejlepší vědomosti i video na Přírodovědné soutěži na Mendelově gymnáziu!!!

V pátek 16. 12. 2022 se uskutečnilo oblastní kolo již 14. ročníku Přírodovědné soutěže na Mendelově gymnáziu V Opavě. Soutěže se zúčastnily týmy z celého okresu Opava, celkem soutěžilo 29 tříčlenných týmů.

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií – kategorie žáků základních škol (25 týmů) a kategorie víceletých gymnázií (4 týmy). Mladí přírodovědci řešili teoretické i praktické úkoly z oblasti chemie, fyziky, přírodopisu, ekologie i zeměpisu, body mohli získat také za nepovinný úkol, který spočíval ve vytvoření videonahrávky na téma Lidské tělo.

V kategorii ZŠ vědomostní soutěže si nejlépe vedl náš tým nazvaný Klikaři ve složení Pavel Selingr, Jan Lindovský a Dalibor Kretschmer a za své výborné znalosti a dovednosti získali úžasné 1. místo a stejné ocenění v kategorii ZŠ si odnesli i za svou videonahrávku s názvem Optické iluze.

Našim úspěšným přírodovědcům patří velká pochvala!

Gratulujeme!!!

J. Ch. 19.12. 2022