Cena Senátu ČR pro ZŠ Šrámkova

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského je garantem a koordinátorem Národních oslav výročí J. A. Komenského v letech 2020–2022. Při této příležitosti vyhlásila spolu s Ministerstvem školství soutěžní kampaň „Komenský do tříd!“.

Cílem celostátní soutěžní výtvarné kampaně bylo aktivovat a zapojit všechny žáky do Národních oslav, aby tvůrčím způsobem zobrazili osobnost J. A. Komenského ve svých třídách, a připomněli si tak jeho odkaz pro 21. století.

Soutěžní kampaň „Komenský do tříd!“ probíhala od 1. 2. 2020 do 15.11. 2022, kdy byla ukončena slavnostním koncertem Pocta Komenskému v koncertním sále Pražské konzervatoře.

Součástí celkového ukončení bylo také vyhlášení absolutních vítězů jednotlivých ročníků projektu. Absolutním vítězem roku 2021 a cenou Senátu ČR byla oceněna Základní škola Šrámkova v Opavě za grafiku žáka Roberta Hopjana. Cenu si spolu s vyučující výtvarné výchovy Mgr. Janou Chráskovou osobně převzali z rukou ministra školství prof. JUDr. Vladimíra Baláše, Csc. a prvního místopředsedy Senátu ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc. Práce je nyní vystavena v galerii Senátu ČR. Slavnostního večera se účastnili velvyslanci evropských států, ve kterých Komenský působil, ředitel Muzea Komenského v Naardenu, rektoři českých univerzit a mnoho dalších osobností.

Národní oslavy Jana Amose Komenského připomínají v roce 2020 350. výročí jeho úmrtí a v roce 2022 430 let od jeho narození. Soutěž Komenský do tříd! si připomíná prostřednictvím malování portrétů jeho odkaz tolik podstatný pro dnešní dobu, a to především pro mladou generaci,“ dodává PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.