Nejlepší kreslířka 9. ročníků je z naší školy

20. října 2022 se na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě setkali žáci základních škol ve výtvarné soutěži Kreslím, kreslíš, kreslíme. Do soutěže se přihlásilo téměř 90 dětí z patnácti škol.

V tělocvičně SŠPU Opava je čekal les malířských stojanů, skupina modelů

v kostýmech a rozmanitá zátiší. Podle nich děti tvořily své kresby ve třech věkových kategoriích.

Práce hodnotila tříčlenná komise pedagogů pořádající školy.

V kategorii nejstarších zvítězila naše žákyně 9. ročníku Sofia Pendzichová.

V časovém limitu 4 hodin, dokázala vytvořit hned dva nádherné portréty technikou suchého pastelu.

Vítězné práce můžete shlédnout na výstavě v ZUŠ v Solné ulici.

Pochvala za krásné portréty patří i naší Zuzce Švrčinové, Lauře Schnaubeltové a Adélce Plankové.

Gratulujeme!

Mgr. Jana Chrásková