#BEACTIVE Zdolej kilometry

V sobotu 24. září 2022 se konala akce pro širokou veřejnost, kde naším cílem bylo zdolat co nejvíce kilometrů jakýmkoliv způsobem. Aktivita je součástí #BEACTIVE Sokol spolu v pohybu 2022. Projít, proběhnout nebo se proplazit, každý sám zvolil způsob pohybu. Zaznamenat tuto aktivitu pomocí sportovní aplikace – krokoměru a poté ji nahrát, zvládl každý účastník. Za naši Moravskoslezskou župu jsme nasbírali celkem 2963 kilometrů a zapojilo se 278 účastníků. Všem účastníkům patří pochvala za pohybovou aktivitu.

Vladislava Feilhauerová