Aktuální informace ze školní jídelny

I. Přihlašování stravy
Žáka přihlašuje ke stravování rodič nebo jeho zákonný zástupce. Přihlášení je nutné provést na
každý nový školní rok nebo v průběhu školního roku na základě podepsané přihlášky ke
stravování, kterou obdržíte v kanceláři vedoucích jednotlivých organizačních útvarů ZŠS, současně
je přístupná na www.skolnijidelny.cz.

Strávníci obdrží při přihlášení ke stravování čip, za který zaplatí 101,- Kč. Tento čip je platný po celou dobu
stravování. Při ztrátě čipu nebo jeho znehodnocení se náhrada neposkytuje a strávník je povinen
zakoupit si čip nový. Záruka na zakoupený čip je dva roky – čip je od 1.9.2022 nevratný a
zůstává v majetku strávníka
.

II. Odhlašování obědů lze provádět:
a/ dle přiděleného přihlašovacího kódu: www.skolnijidelny.cz
b/ e-mailem: kontakty na jednotlivé jídelny jsou na: www.skolnijidelny.cz
c/ telefonicky
d/ na objednávkových boxech umístěných v jídelnách
e/ pomocí aplikace v chytrých telefonech viz informace na jídelnách

Za odhlášené obědy nelze považovat obědy nezaplacené. Za neodebranou a neodhlášenou
stravu se náhrada neposkytuje.

III. Ceny stravného od 1.9.2022

Žáci ZŠ v době pobytu ve škole, v družině o prázdninách:

7 – 10 let 29,- Kč
11 – 14 let 30,- Kč
15 – 18 let 31,- Kč

Žáci ZŠ do jídlonosičů v době nemoci – v jídelně nebo výdejně:
7 – 10 let 77,- Kč
11 – 14 let 78,- Kč
15 – 18 let 79,- Kč