Projektový den Mladý vědec

Dne 7.6. 2022 zavítali na naši školu lektoři z projektu Recyklohraní a připravili pro žáky sedmých tříd pět vyučovacích hodin plných bádání. Žáky seznámili s problematikou ovzduší, dále pak s pojmy atmosféra, atmosférický tlak, složení vzduchu. Velká část projektu byla věnována problematice znečištění ovzduší způsobeného člověkem a přírodním jevům.

J.Ch. 17.6.2022