Vybíjená okres

Ve středu 25.5. jsme nastoupili s týmem chlapců do okresního kola ve vybíjené II. kategorie 4. – 5. tříd. Do tohoto kola postoupilo šest týmů, které se přišly mezi sebou utkat o postup do krajského kola. Po náročných zápasech jsme se umístili na krásném 3. místě. Chlapcům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Sestava družstva – Strojný J., Hanslík T., Juřica J., Stejskal M., Siahrovets Y., Baláž M., Bílý R., Výtisk Š., Chmel R. , Týn P., Kanovský T., Chalupa V.

V. Feilhauerová