ŠRÁMKOHRANÍ x SOKOLHRANÍ

Propojení ZŠ Šrámkova v Opavě s Českou obcí sokolskou charakterizují zejména pohybové skladby, které na škole mají dlouholetou tradici. Žáci během mnoha let nacvičili a pohybově ztvárnili mnoho pohádek, příběhů, dějepisných i zeměpisných událostí. Vše postupně předváděli rodičům, veřejnosti a s mnoha pohybovými skladbami získali republikové medaile. ČOS nám poskytuje metodickou a materiální pomoc, zve nás na vystoupení, přehlídky a soutěže.

V současné době vznikají na půdě školy pracovní sešity pro děti 1. – 5. ročníku, které propojují vzdělávání se sportováním. Celý projekt pod názvem SOKOLHRANÍ je připravován pedagogy školy (autorka Daniela Kurečková, grafika Jana Chrásková a Jiří Hromada) výtvarně se na sešitech podílí bývalá žákyně školy Jana Hopjanová. Propojení se Sokolem nabízí využití i ve školních družinách, klubech a sportovních oddílech. Pro zájemce o tyto aktivity plánujeme seminář na ZŠ v Opavě, Šrámkova 4 ještě v červnu, aby zájemci mohli od září sešity využívat pro své žáky.

V tělocvičnách naší školy se pravidelně připravují na svá vystoupení na basketbalových zápasech DIVOŠKY – děvčata, která baví tanec s pompony, gymnastika, akrobacie. V oddíle pracují dívky od 5 – 20 let. Tým stále doplňujeme o nová talentovaná děvčata. Tréninky probíhají každý čtvrtek a pátek od 13:30 – 17:00 nebo nás najdete na basketbalových zápasech.

Žáci ZŠ Šrámkova se podílejí na tvorbě hromadných skladeb pro Všesokolský slet 2024. Připravují metodická videa k nácviku pro širokou veřejnost celé ČR. Na naší škole tak vznikají nové stadionové skladby s náčiním, které je vhodné i budoucnu do hodin tělesné výchovy a sportování ve volném čase. Připravujeme skladby autorky Daniely Kurečkové – Sokolhraní a Fitness.

SOKOLHRANÍ – koedukovaná pohybová skladba pro 1. stupeň ZŠ, kdy základní celek tvoří 4 děvčata a 4 chlapci, děti cvičí s rozkládací kostkou a během nácviku zvládnou prvky rytmické a sportovní gymnastiky, atletiky, spolupracují ve skupinách. Po zvládnutí lze skladbu využívat na různá vystoupení, běžné rozcvičky s hudbou v hodinách TV nebo se zapojit do nácviku na stadion. Skladba může doplnit pracovní sešity pro 1. stupeň ZŠ.

FITNESS – koedukovaná pohybová skladba pro 2. stupeň ZŠ, kdy základní celek tvoří 6 děvčat a 6 chlapců, mládež cvičí s víceúčelovými bradly a děvčata navíc s pompony. I zde najdou cvičenci prvky gymnastiky, atletiky, kondičního cvičení a cvičení dvojic. Věřím, že tato skladba na hudbu skupiny Kryštof a zpěvačky Verony přiláká ke společnému nácviku pedagogy a jejich kluky a holky, kteří rádi sportují, tančí a baví se.

Daniela Kurečková, ZŠ Opava, Šrámkova 4

Přílohy: fota žáků 5. – 9. ročníku při nácviku hromadných skladeb