Kariérové poradenství: Přijetí a nepřijetí na SŠ – co dělat teď

Kariérové poradenství: Přijetí a nepřijetí na SŠ – co dělat teď

  1. Byli jste přijati na obě vybrané školy: na preferovanou školu odevzdáte ihned (nejpozději do 10 dnů) ZÁPISOVÝ LÍSTEK. Na druhou školu zavoláte, že nenastoupíte.
  2. Nebyli jste přijati na preferovanou školu: zavoláte si na tuto školu a zeptáte se, zda máte podávat odvolání (záleží na pořadí – umístění pod čarou). Odvolání podáváte do tří dnů.
  3. Byli jste přijati jen na školu, kterou máte jako náhradní: můžete zde odevzdat zápisový lístek a čekat na výsledky odvolacího řízení na preferované škole. Pokud budete přijati, zápisový lístek můžete vzít zpět.
  4. Pokud jste nebyli přijati na žádnou školu, podáváte odvolání, ale očekáváte, že odvolací řízení nebude úspěšné, čekáte na vyhlášení 2. kola přijímacího řízení. Jedná se o obory, na kterých budou volná místa.

Odvolání: Formulář si najděte na stránkách SŠ, pokud tam není, vyhledejte na internetu.