KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ: Přihlášky jsou podány, jasno bude na konci dubna

Úterý 1. března je posledním dnem, kdy mohou naši deváťáci odevzdat své přihlášky na střední školu. V tomto školním roce ukončuje na naší škole povinnou školní docházku 44 žáků: 24 chlapců a 20 dívek.

Většina z nich si vybrala školu v Opavě, zájem byl ale také o školy v Krnově a v Ostravě, nejdále putovala přihláška na Vyšší policejní školu a Střední policejní školu Ministerstva vnitra v Holešově. Zájem o opavské školy zhruba odpovídá jejich velikosti (počtu nabízených oborů), každopádně každá opavská střední škola má od nás nejméně jednu přihlášku.

Největší zájem mají naši žáci o obory technické, a to jak maturitní, tak tříleté (autotronik, nástrojář, elektrikář, mechanik, obráběč kovů, stavebnictví, truhlář, polygrafie…) V přihláškách se tyto obory objevily 21krát. Věříme, že na rozhodování našich chlapců (dívky se letos na tyto obory nehlásí) mělo vliv i to, že naše škola technické vzdělávání podporuje: žáci pracují v dílnách, mohou navštěvovat technicky zaměřené kroužky, zúčastňují se matematických soutěží, zařídili jsme jim exkurzi na Kolofíku i ve strojírenském podniku.

Velký zájem byl dále o obory zdravotnické a o obory související s gastronomií a hotelnictvím. Šest žáků se hlásí na gymnázia – obě opavská, ale také na ostravská jazyková gymnázia. Čtyři žáci vsadili na informační technologie.

Mezi těmi, kdo si podali obě přihlášky na maturitní obory a budou tedy skládat přijímací zkoušky, jsou i oba naši žáci z Ukrajiny, kteří k nám přišli bez znalosti češtiny teprve před pololetím osmé třídy.