Badatelský kroužek

Také ve druhém pololetí pokračuje v naší nové přírodovědné učebně kroužek s názvem Badatelské dobrodružství.

V únoru jsme se zabývali chromatografií. Pokusy se žákům povedly.

Eva Halfarová