Mladý technik – leden 2022

3D tiskárna – úprava a tisk modelu

Činnost v kroužku:

  • Žáci spustili SW pro 3D tiskárnu, vyhledali 3D model a pomocí nastavení ve speciálním SW (3D slicer) upravili a připravili model pro tiskárnu pro tisk vícenásobného vrstvení barevných filamentů.

Reflexe:

  • Žáci vyhledali jednoduchý model pro tisk a po úpravě pro tisk ve specializovaném SW simulovali tisk po jednotlivých vrstvách. Pro tisk určovali vrstvy, u kterých má při tisku dojít k výměně barevné náplně. Žáci měli velkou radost z výsledného výtvoru, který se podařilo vytisknout podle simulované předlohy.

Stavebnice Merkur – montáž jednoduchých modelů

Činnost v kroužku:

  • Žáci ve skupině pracují se stavebnicí Merkur – seznámí se s jednotlivými díly, základními modely a jejich návodu a ve skupině montují jednoduchý model podle pokynů v návodu.

Reflexe:

  • Žáci se setkali se stavebnicí Merkur, která vyžaduje velkou pečlivost – výběr a příprava dílů pro zvolený model z návodu byl ztížen odlišnou barevností dílů oproti návodu. Díly se podařilo vyhledat a připravit k montáži. Samotné montování pro žáky nebylo jednoduché. Zručnost a jemnou motoriku je třeba dále pilovat.

Robotické včelky – BeeBot – krokování úloh

Činnost v kroužku:

  • Každý žák pracuje s jedním BeeBotem – dráhu pohybu určuje pomocí tlačítek – programují BeeBota a vytváří jim příkazy pro pohyb. Žáci měří dráhu pohybu a vypočítávají jednotlivé kroky robotické včelky.

Reflexe:

  • Samotné programování robotických včelek není složité a žáci rychle princip pochopili. Zadanou úlohu nejprve žáci promysleli a několikrát své řešení prakticky otestovali. Řešení bylo ověřováno také měřením délkovými měřidly a propočtem jednotlivých kroků robotických včelek.

3D tisk – náročné modely pro tisk

Činnost v kroužku:

  • Žáci vyhledají modely pro 3D tisk na webovém portálu. Vybraný model uloží na disk a pomocí SW v počítači nasimulují tisk vybraných modelů. Žáci se zaměřují zejména na vrstvení modelu a využití tiskových podpěr, optimalizují detaily modelu pro optimální časovou náročnost tisku zohlední spotřebovaný materiál pro tisk.

Reflexe:

  • Žáci vyhledali modely pro 3D tisk na webovém portálu, hodnotili složitost a simulovali náročnost tisku vybraných modelů ve specializovaném SW. Žáci se zaměřovali na reálnost tisku (zajištění podpěr modelů, aby nebyly vrstvy tisknuty ve vzduchu), hodnotili časovou náročnost – čas potřebný k vytištění modelu a celkový spotřebovaný materiál pro tisk. Žáci mezi sebou diskutovali a pomáhali si při řešení a optimalizování modelu před samotným tiskem. Vzhledem k časové náročnosti tisku nebylo možné zahájit samotný tisk během kroužku.