Kin-ball přehazovaná v ŠK

Kin-ball přehazovaná – další sportovní turnaj, který jsme hráli ve ŠK. Kin-ball míč je míč o velikosti jednoho metru, který je nafouknutý vzduchem. Odpálit míč, přehodit síť, zachytit a přehodit zase na soupeřovu stranu je cílem této hry. Na 1. místě se umístilo družstvo ve složení Vachalík D., Hruška D. a Farkaš T. Na druhém místě skončili Švrčinová Z., Juřicová M. a Dak R. Třetí skončili Strojný J., Kanovský T., Juřica J. a Výtisk Š. S nejmenším počtem bodů na čtvrtém místě skončili Dak O., Weimann P. a Raška D.

Vítězům blahopřejeme 🙂

Vladislava Feilhauerová