Sokolhraní projekt pro ZŠ

Projekt pro základní školy je v poslední fázi tvorby. Autorský kolektiv zpracovává Týmový deník pro 5. ročník a metodiku pro 4. a 5. ročník. Projekt se ověřuje na vybraných základních školách. Do konce ledna by měl být celý předložen ke konzultacím. Pracujeme na finální grafické podobě sešitů a doplnění o písničky. Projekt má snahu oslovit učitele základních škol o zapojení do stejnojmenné sletové skladby. Má pomoci zábavnou formou s učením tělesné výchovy a jejím propojením s ostatními vzdělávacími předměty.

Vladislava Feilhauerová