Mladý technik – listopad 2021

Programování OzoBotů – logické úlohy (15. 11. 2021)

Činnost v kroužku:

  • Žáci mají za úkol pomocí barevných kódových značek vyplnit předdefinovanou dráhu (logická úloha), ověřit praktickou zkouškou – spuštěním ozobata a ohodnotit vypracované řešení.

Reflexe:

  • Žáci zkontrolovali svou práci na vyhotovené ozomapě, vyhodnotili a určili problematická místa, která se budou v příštím setkání vylepšit, aby úloha byla splněna bezchybně.

Programování OzoBotů – pokračování v logických úlohách (24. 11. 2021)

Činnost v kroužku:

  • Žáci pracují se svým ozobem, ve skupině se snaží uspořádat sekvenci příkazů tak, aby OzoBot splnil definovanými příkazy zadanou úlohu a projel dráhu (žáci využívají programování pomocí barevných kódů), spolupracují na řešení.

Reflexe:

  • Žáci vyhodnotili svou skupinovou práci, označili místa na ozomapě, která splňují a nesplňují zásady kódování ozobotů.

3D tisk – práce s 3D tiskárnou, tisk modelů (29. 11. 2021)

Činnost v kroužku:

  • Žáci se seznámí s 3D tiskárnou a jejími funkcemi, vyhledají si 3D modely na počítači a vyzkouší si tisk vzorových 3D modelů na tiskárně.

Reflexe:

  • Žáci si vyzkoušeli základní ovládání 3D tiskárny a vytiskli si svůj první 3D model. Na internetu vyhledávali zajímavé hotové 3D modely a zjišťovali, zda by bylo možné takové modely na 3D tiskárně vytisknout. Diskutovali o procesu tisku a funkcích 3D tiskárny.