Mladý technik – říjen 2021

Seznámení s OzoBoty – hrátky s OzoBoty (18. 10. 2021)

Činnost v kroužku:

  • Každý žák pracuje s jedním OzoBotem, seznámí se s barevnými kódy pro určování jeho dráhy a činností, žáci pomocí kreslených čar programují svého OzoBota a vytváří jim kreslené příkazy.

Reflexe:

  • Žáci s lektorem na závěr kroužku zhotnotili svou činnost, určili si budoucí úlohy při práci s programovatelným robotem OzoBotem.

Programování OzoBotů barevnými kódy (26. 10. 2021)

Činnost v kroužku:

  • Žák pracuje se svým ozobem, ve dvojicích se snaží uspořádat sekvenci příkazů tak, aby OzoBot splnil definovanými příkazy zadanou úlohu a projel dráhu (žáci využívají programování pomocí barevných kódů).

Reflexe:

  • Žáci s lektorem na závěr kroužku zhotnotili svou činnost, snažili se vylepšovat své nápady a vyhotovená řešení navzájem s ostatními sdíleli.