Jarní matematické soutěže našich žáků

I letos, v období nouzového stavu, se naši žáci 4. až 9. třídy účastnili v hojném počtu mezinárodní soutěže Matematický klokan. Je zřejmé, že o řešení úloh této soutěže mají žáci stále velký zájem.

Žáci 6. a 8. třídy se také účastnili okresního kola matematické olympiády.