NÁVRAT ŽÁKŮ 1. A 2. TŘÍD A DĚTÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY DO ŠKOL OD 18. 11. 2020

Milé děti, milí žáci, vážení rodiče,

od středy 18. 11. 2020 se vrací prvňáčci, druháčci i Sovičky z přípravky do školy. Budou platit zvýšená hygienická opatření a pravidla:

  • ROUŠKY VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH I PO CELOU DOBU VÝUKY: 2 na den + sáček na odložení roušky
  • PLATÍ ZÁKAZ ZPĚVU A TĚLOCVIKU: hodiny hudební a tělesné výchovy budou věnovány k upevňování učiva hlavních předmětů, případně též tématu zdravovědy a dopravní výchovy. Zákaz zpěvu platí též v hodinách AJ, ČJ…
  • NÁVRAT V CELÝCH TŘÍDNÍCH KOLEKTIVECH, TŘÍDY SE NEBUDOU DĚLIT NA POLOVINY
  • PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDE ZAJIŠTĚN: třída = samostatné oddělení ŠD, nebude docházet k mísení tříd
  • ŠKOLNÍ JÍDELNA BUDE V PROVOZU: ani zde nedojde k mísení tříd
  • BUDE ZVÝŠENĚ ZAJIŠTĚNO VĚTRÁNÍ: doporučujeme vhodné, teplé vrstvy oblečení do třídy
  • V PŘÍPADĚ PŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDOU ZAŘAZENY VENKOVNÍ AKTIVITY

Těšíme se na Vás!
Vaše paní učitelky