Prvenství ve výtvarné soutěži Škola hrou

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo v září  2019 výtvarnou soutěž pro žáky druhého stupně základních škol. Téma, které měli účastníci soutěže zpracovávat, bylo inspirováno stěžejním dílem učitele národů Jana Amose Komenského „Škola hrou“. Cílem bylo ze zaslaných děl  vybrat ty nejlepší  práce zachycující osobní pohled na školu jako hravé místo pro vzdělávání. Soutěže se zúčastnilo 147 škol z celé ČR a celkem bylo do soutěže zasláno 1381 prací. Odborná porota ocenila pouze první tři místa. Ti nejlepší byli oceněni hodnotnými cenami, které jim 28. listopadu 2019 předal náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský v rámci Výroční konference MŠMT – OP VVV. První místo si ze slavnostního předávání v pražském hotelu Don Govani přivezl žák Zákadní školy Šrámkova v Opavě

Robert  Hopjan (12 let)  s dílem Škola hrou aneb náš pan učitel nás vše hravě naučí. S obrázkem nazvaným Osudové zkoušení skončila na druhém místě 13letá Zoe ze ZŠ Kvítková ve Zlíně. Jako třetí se umístila 12letá Anna ze ZŠ Jílovská v Praze s dílem Cesta k vědění.

Mezi cenami pro první místo byl i muzejní kufřík s replikami pravěkých nástrojů z History Parku v Ledčicích. Gratulujeme!!!!