První pomoc

Žáci ŽP z 9.A si připravili hodinu  pro děti z přípravné třídy. Tématem bylo seznámit  i malé děti s tím, jak přivolat a poskytnout první pomoc. Žáčci zvládli telefonování a poradili si i s obvazováním.

ŽP s touto hodinou ještě navštíví další třídy. Postupně si nácvik první pomoci nacvičí všichni žáci. Vše bude zakončeno akcí Vzpoura úrazům.

Eva Halfarová