1. místo v soutěži Šťastné stáří očima dětí

Dne 7. října 2019 proběhlo v pražských Emauzech slavnostní vyhlášení vítězů 10. ročníku výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí. Soutěž je pořádána Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, z. s. se sídlem v Táboře. Děti převzaly ocenění z rukou akademického malíře Kristiana Kodeta, náměstkyně MPSV Zuzany Jentschke Stöckelové a prezidenta APSS ČR Jiřího Horeckého. Slavnostní vyhlášení moderoval Vladimír Hron, jehož humorné vsuvky a zvučný zpěv často rozesmály jak děti, tak přítomné dospělé diváky. Letošního ročníku se jako host zúčastnil i izraelský velvyslanec v ČR Daniel Meron, protože novinkou letošního ročníku byla kategorie „děti žijící v Izraeli“, která vznikla ve spolupráci s Veronikou Stropnickou Žilkovou, která byla patronkou celé soutěže a společně s izraelskými dětmi pozdravila přítomné diváky prostřednictvím krátkého videa. Této celostátní soutěže se v letošním roce zúčastnilo přes 2000 dětí.

Žákyně 6. B Felicitas Výtisková Základní školy Šrámkova v Opavě zaujala náročnou porotu svou prací s názvem Můj děda a můj bráška. Jednalo se o grafiku, na které Felicitas vystihla svou rodinu, práce byla ohodnocena prvním místem ve 2. kategorii. Díky jejímu vítězství byl základní škole předán ještě finanční dar na výtvarné materiály v hodnotě 5000,- Kč.

Mockrát gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci, Feli!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA